Vind een dealer
Lekkage opsporen in douche

Lekkage opsporen in je douche: zo ga je zelf aan de slag!

overzicht

Denk je dat er een lek in je douche zit? En wil je graag zelf eerst ontdekken waar het probleem zich situeert? Ga aan de slag met onze werkwijze en ontdek zelf of je beroep moet doen op de expertise van een loodgieter.

1. Tegel- en kitwerk controleren

Zit er een barst in je douchetegel of kitwerk? Merk je dat er een of meerdere douchetegels loszitten? Dan is dit wellicht de oorzaak van de douchelek. Vervang je douchetegel(s) en/of kitwerk en je zal merken dat het lek niet meer terugkomt.
TIP: Loszittende tegels herken je aan een hol geluid, tegels die vastzitten klinken eerder dof.

Is er niets op te merken aan je douchetegels of kitwerk? Ga dan over naar stap twee, het nakijken van je voegen.

2. Voegen controleren

Het ontdekken van een scheur in de voegen van je douche is een gedetailleerd werkje. Zorg in de eerste plaats voor voldoende licht of gebruik desnoods een zaklamp. Ga met een naald of dun mesje vervolgens de voegen af. Controleer in de eerste stap de voegen waarvan je denkt dat ze losser zitten en ga daarna de rest van de douche af.

Geraakt het mesje of de naald op een specifieke plek gemakkelijk tussen de voeg? Dan heb je de oorzaak van je lekkage gevonden. Vervang op die plaats de voegen! Normaal zou je hierna geen last meer mogen hebben van het lek.

3. Schroeven van je kraan controleren

Kan je de schroeven achter je kraan, ook wel rozetten genoemd, gemakkelijker losschroeven? Is er vocht of water op te merken achter je douchemengkraan? Dan kan de oorzaak van je lek ook hieraan liggen. Al moet je hiervoor wel beroep doen op de kennis van een expert. Een loodgieter beschikt over de juiste apparatuur waarmee hij kan controleren waar het probleem zich situeert.

Kan je jouw rozetten niet gemakkelijk losschroeven? Ga dan naar stap vier, het controleren van je doucheput.

4. Doucheput controleren

Is er een scheurtje of barst in het voegwerk rondom je afvoerputje? Of vermoed je dat het kitwerk rondom je afvoerputje loszit? Dan kan ook dit de oorzaak zijn van je douchelek. Ook hier kan je weer een mesje of naald gebruiken om te controleren hoe los het kitwerk zit.

Laat je voegen of kitwerk vervangen. Daarna mag je normaal geen last meer ondervinden van je lek. Zijn er geen problemen op te merken aan en rondom je doucheput? Dan is er alleen nog de mogelijkheid om het probleem te zoeken bij je waterleidingen.

5. Controleren van waterleidingen

Voordat je gaat slapen, noteer je best eerst even de gegevens van je watermeterstand. Wanneer je opstaat, controleer je opnieuw wat de laatste cijfers zijn van je watermeterstand. Natuurlijk is het belangrijk dat je ’s nachts geen was- of afwasmachine opzet. Merk je de volgende ochtend dat er een verschil is in het waterverbruik? Dan kan het ook mogelijk zijn dat de oorzaak te wijten is aan een lek in je waterleiding.

Ook in dit geval is het belangrijk om een specialist in te schakelen. Heb je alle bovenstaande stappen doorlopen? En is er niets op te merken terwijl je wel nog steeds last hebt van een waterlek? Ook in dat geval is het waarschijnlijk geen slecht idee om een loodgieter in te schakelen.