Vind een kinedo installateur

Wedstrijdreglement Facebookactie ‘Win een Kinedo Douchetimer’

overzicht

Wedstrijdreglement Facebookactie ‘Win een Kinedo Douchetimer’

 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door SFA BeNeLux, gevestigd op Industrieweg 1 C-D, 6101 WS Echt, Nederland. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook, en is ook niet verbonden met de organisatie Facebook. Door deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer onherroepelijk afstand van alle vorderingen ten opzichte van Facebook.
 2. De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor SFA BeNeLux, en niet voor Facebook.
 3. De deelname aan deze wedstrijd is gratis.
 4. Door deel te nemen aan de Facebookactie geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement.
 5. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger.
 6. Medewerkers van SFA BeNeLux zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op het prijzenpakket.
 7. SFA BeNeLux behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan de Facebookactie te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens SFA BeNeLux.
 8. Deelnemers moeten in België, Nederland of Luxemburg wonen
 9. De winnaars ontvangen een prijs zoals gecommuniceerd op de Facebook-wedstrijdpagina met name een Kinedo Douchetimer.
 10. De te winnen prijzen van de actie zullen worden vermeld op de Facebookpagina van Kinedo Benelux.
 11. De prijswinnaars worden gekozen op basis van zijn/haar reactie op de wedstrijdpost. 1 verantwoordelijke van SFA BeNeLux kiest de origineelste reacties.
 12. De wedstrijd op Facebook loopt van 4 oktober t.e.m. 18 oktober 2023 (middernacht). In de week van 23 oktober 2023 worden de winnaars gekozen.
 13. De winnaar wordt per privé-bericht op Facebook verwittigd.
 14. SFA BeNeLux en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen.
 15. SFA BeNeLux en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van gebruik of consumptie van de uitgereikte prijzen. Reacties die als kwetsend opgevat kunnen worden, worden meteen verwijderd.
 16. SFA BeNeLux behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien, naar mening van SFA BeNeLux, de omstandigheden dit vereisen. SFA BeNeLux kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege SFA BeNeLux.
 17. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden opgeslagen door SFA BeNeLux en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
 18. Door deelname verleent de prijswinnaar toestemming aan SFA BeNeLux om hun namen te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaars.